Railay Village

Railay Village

Railay Village Resort & Spa - Krabi :

The resort is entirely surrounded by limestone cliffs and only accessible by boat. We offer you a choice of bungalows, Thai and Western food restaurant and friendly service. He

Read More... Railay Village
Railay Village

Railay Lagoon

อีกที่ที่ดึงดูกสำหลับคนที่รักการผจญภัย ต้องเดินไต่ขึ้นไต่ลง บางที่ท่างก็ชันเกินไป ต้องกระโดด เมื่อมาถึงที่หมายก็จะพบกับทะเลสาบ เรียกกันว่าลากูนหรือทะเลในหุบเขา และที่นั้นยังเป็นจุดปีนผาอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ

Read More... Railay Lagoon
Railay Village

Railay East

Railay East Beach here is not suite for swimming as mangrove. Plenty of food shops, mini pub, near places of rock climbing.

Read More... Railay East
Railay Village

Railay West

Railay West It’s good for sun bathing, swimming, sea canoeing, etc. It is the pier for tourists from Ao Nang. 9:00 am everyday, boat from Ao Nang will be stop for tourists for 10 minutes and leave for Koh Phi Phi. If you want to go to Koh Phi Phi you may book at counter of any resorts. Chec

Read More... Railay West

ทัวร์ไร่เลย์


โปรแกรมทัวร์ไร่เลย์

กรุงเทพฯ - กระบี่
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ บริษัท ไทยทัวร์ โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
21.00 น. ออกเดินทาง หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
อ่าวนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์
07.00 น. บริการอาหารเช้า
08.30 น. หลังอาหารนำท่านลงเรือหางยาว ท่องทะเลกระบี่ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เชิญท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก ที่ เกาะปอดะ หลังอาหารอิสระในการพักผ่อน หรือเล่นน้ำ
13.30 น. นำท่านชม ถ้ำพระนาง หาดไร่เรย์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมปีนหน้าผา
14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฝั่ง Check in เข้าสู่ที่พักที่อ่าวนาง
19.00 น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน และนำท่านลงเรือ Speed Boat พร้อมเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
09.30 น. นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้
อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถดำน้ำ ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด
อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน
ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวัน หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น เที่ยวชมเกาะพีพีตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง เป็นจุดดำน้ำที่ สวยงามอีกจุดหนึ่งของหมู่เกาะพีพี
15.00 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ซึ่งมีฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
สุสานหอย - สระมรกต - สระน้ำผุด - น้ำตกร้อน - กรุงเทพฯ
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารนำคณะเดินทางเที่ยวชม สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายุประมาณ 40 ล้านปี แต่ชาวบ้านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเป็นใต้น้ำ จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหินหนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น ไทย จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม
10.30 น. นำท่านชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มี สีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้ว และ สระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน บริเวณหน้าน้ำตกร้อน หลังอาหาร เดินทางเข้าชม น้ำตกร้อน ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ำตกร้อนที่มีจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่างกัดเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน จากนั้นแวะให้ซื้อของฝากคนทางบ้านก่อนเดินทางกลับ กทม.
17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ พลับพลาซีฟู้ด หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info